B17 flyger igen! Motorbyte logg:5

På förmiddagen den 26 maj flög B17 igen efter det stora motorbytet.