Om B17

17 Kamratförening är en ideell förening utan vinstsyfte. Föreningens medlemmar har som mål att hålla flygplanet Saab B17 nr 17239 flygande och sprida information om flygplanet samt dess historia