Om B17

17 Kamratförening är en ideell förening utan vinstsyfte. Föreningens medlemmar har som mål att hålla flygplanet Saab B17 nr 17239 flygande och sprida information om flygplanet samt dess historia

Kallelse till årsmöte 2012

Årsmöte tisdagen den 24 april, kl 18.00 på Terrassen vid Saab i Linköping
– Årsmötesförhandlingar
– Jan Björkman kåserar om sina 40 år i svenska flygvapnet
– Lättare förtäring erbjuds till en kostnad av 110 kr.
Väl mött!

Kallelsen som PDF